Velox - ללא קירות איזולציה

יתרון גדול בבניית קירות בתבניות וולוקס שלא נידרש לבנות בלוק איזולציה (לרוב משתמשים בבניית בלוק איזולציה באזור ההר בבתים שנבנים בבטון ובחיפוי אבן, ולטובת מיקום תשתיות בונים קירות איזולציה – קיר פנימי נוסף.) בבניה בשיטת וולוקס מכניסים את התשתיות של חשמל ומים לתוך הקיר טרם היציקה ולאור התוצאה שמקבלים קירות ישרים- אין צורך בבניית בלוק איזולציה!
מחיצות פנים:

בניית מחיצות פנים מומלץ לבצע באמצעות בלוק גבס תקע/שקע, בלוק שמוכן לשתי שכבות שפכטל וצבע (אין צורך בביצוע טייח!) ניתן לבצע חלוקה מחיצות פנים בצורות שונות כגון בלוק שחור וגם בחלוקת גבס.


הלבשת אבן טבעית

 

הלבשת אבן טבעית מתאפשרת באמצעות קשירה לרשת מגולבנת, עם גב בטון – עפ"י התקן.

שלב מקדים להלבשת האבן נדרש:

א. החלקת הקיר בגלא"צ (תערובת של חול ים וצימנט     ביחס של 1:1).

ב. ביצוע איטום ביטומני/צמנטי על דופן הקיר החיצוני של הוולוקס.

 


יציקת מדרגות עם תבנית לוחות וולוקס

עם לוחות הוולוקס ניתן להשתמש וליצור תבניות גם מדרגות / מדרגות הפוכות, דבר זה מתאפשר לביצוע בשטח ע"י ניסור של הלוחות עפ"י הצורך (עם מסור עץ עגול עם 22-24 שיניים).דף הבית טלפוןwazeפייסבוק