Velox - תכונות החומר


בידוד טרמי גבוה

באמצעות שכבת קלקר שנמצאת בתוך מערך הקיר (ראה איור) אתם מקבלים בידוד חיצוני אחיד – ללא גשרים תרמיים!

בידוד אופטימלי ומסה תרמית ליצירת נוחות אקלימית בבית בכל עונות השנה. בידוד זה מקטין את הוצאת החשמל לחימום ולמיזוג הבית

בשיעור שיכול להגיע ל- 50%. חיסכון זה באנרגיה הוא נופך נוסף של בניה ירוקה בעת השימוש בוולוקס.את לוחות הקלקר ניתן להזמין בעובי של 5 ס”מ ו - 10 ס”מ.

 

עמידות במים

לוחות הוולוקס עמידים במים, הם אינם מתפוררים או מתנפחים. לאיטום קירות חוץ נדרשת שכבת איטום צמנטי/ביטומני

או טיח גמיש )”שליכט צבעוני”(. יש היצמדות טובה של יריעות ביטומניות ללוחות וולוקס באיטום קירות מרתפים.

 


בידוד אקוסטי

לוחות וולוקס העשויות משבבי עץ מבודדים מרעשי חוץ ומרעשים בתוך הבית, תחושה זאת תקבלו כאשר תיכנסו לבית ריק ולא תרגישו “הד”.

באירופה משתמשים בלוחות הוולוקס לבידוד אקוסטי בחדרי מוסיקה.
עמידות גבוהה יותר ברעידות אדמה ותזוזות קרקע

אופי הבנייה , בה יוצקים בטון בכל קירות הבית )בכל קומה( בתוך תבנית שהיא רכיב בלתי נפרד מהקיר, מקבלים קירות אחודים וחזקים. 

בקיר זה לא יהיו תופעות של סדקים! כושר עמידות ברעידות אדמה/תזוזות קרקע גבוהה יותר מבנייה בבלוקים. זוהי בניה מהירה וחזקה!
 תבניות
VELOX
BAU-SYS עמידות באש

לוחות וולוקס אינם דליקים!דוחה טרמיטים ומזיקים

לוחות וולוקס דוחים טרמיטים וחרקים המזיקים לעץ.

 דף הבית טלפוןwazeפייסבוק